Wykształcenie

Dietetyk, nauczyciel, trener, coach – warto mieć solidne podstawy do pracy profesjonalisty

Z wykształcenia jestem dietetykiem klinicznym, a podstawowy kierunek uzupełniłam studiami z zakresu pedagogiki i coachingu.

  • Dietetyka – studia licencjackie, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Praca licencjacka Zalecenia prozdrowotne a styl życia młodzieży

  • Dietetyka – studia magisterskie, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Praca magisterska Wiedza żywieniowa rodziców a sposób żywienia dzieci w wieku przedszkolnym

  • Pedagogika dla nauczycieli bez przygotowania pedagogicznego – studia podyplomowe, WSP ZNP w Warszawie (obecnie Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa)

Projekt dyplomowy Zastosowanie grywalizacji w projektach edukacji prozdrowotnej

  • Studium Trenerów i Coachów – studia podyplomowe, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie