Doświadczenie

Ponad 300 tygodniowych jadłospisów, ponad 2000 godzin wykładów i warsztatów

Już na studiach zdobywałam doświadczenia jako dietetyk i wykładowca. To właśnie wtedy wyznaczyłam sobie cel – spróbować pracy w różnych obszarach tego zawodu, aby mieć możliwość wyboru tego, w którym czuję się najlepiej. Udało się!

Do tej pory mogłam sprawdzić się w następujących zadaniach:

…jako dietetyk
 • przyjmowanie pacjentów
 • udzielanie indywidualnych konsultacji dietetycznych i porad żywieniowych
 • układanie jadłospisów i programów dietetycznych dla dorosłych, dzieci i młodzieży
 • przygotowanie i bilansowanie jadłospisów dla kobiet planujących ciążę, kobiet w ciąży i kobiet karmiących oraz jadłospisów do diety redukcyjnej
 • planowanie żywienia specjalistycznego (dietetyka kliniczna, dieta eliminacyjna)
 • przygotowanie raportów żywieniowych
 • tworzenie procedur pracy kuchni i pracowników obsługi
 • nadzór nad przygotowaniem, porcjowaniem i wydawaniem potraw
 • przygotowanie raportów żywieniowych
 • prowadzenie dokumentacji diet
 • dokonywanie pomiarów antropometrycznych i analizy składu ciała
 • analiza testów nietolerancji pokarmowej
 • przygotowanie opisów diet, wskazówek dietetycznych i przepisów kulinarnych
 • tworzenie raportów wartości odżywczej
…jako wykładowca i trener
 • organizowanie zajęć o tematyce żywieniowej dla dorosłych, dzieci i rodziców, personelu placówek edukacyjnych oraz osób pragnących poszerzać kwalifikacje zawodowe
 • tworzenie autorskich programów szkoleniowych, warsztatów, skryptów, podręczników, testów i innych materiałów (m.in. gry edukacyjne)
 • przygotowanie i realizacja autorskich szkoleń, także szkolenia zawodowe: Dieta a nietolerancje pokarmowe, Kurs gastronomiczny, Kucharz, Opiekun osób starszych, Opiekun osoby starszej, przewlekle chorej lub niedołężnej, Opiekunka dziecięca i osób starszych
 • prowadzenie szkoleń zawodowych
 • przygotowanie, przeprowadzanie, sprawdzanie i ocena egzaminów zawodowych
 • prowadzenie rozliczeń i dokumentacji szkoleń
 • przygotowanie planów zajęć, materiałów szkoleniowych i testów dla słuchaczy
 • przygotowanie skryptów, gier edukacyjnych i materiałów dla uczestników
…jako redaktor
 • obsługa systemu CMS
 • redagowanie tekstów oraz publikacja artykułów nadesłanych przez autorów zewnętrznych
 • tworzenie treści autorskich (artykułów, streszczeń, skrótów, galerii)
 • zbieranie materiałów i przeprowadzanie wywiadów
…jako człowiek bogaty w doświadczenia 😉
 • merytoryczne prowadzenie projektów
 • prowadzenie bloga i komunikacji w mediach społecznościowych (FB)
 • pisanie artykułów i innych unikalnych treści (strony WWW)
 • obsługa WP i Mailchimp
 • pomoc merytoryczna z zakresu dietetyki przy rozbudowie portali internetowych
 • tłumaczenie treści portali na języki angielski i niemiecki
 • pisanie artykułów, postów, komentarzy
 • reprezentowanie portali w Internecie (Facebook, G+, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn)
 • udział w szkoleniach i sympozjach naukowych jako wykładowca (m.in.: XXIV Kongres Kadry, HR na szpilkach Most Wanted)